Levelezési cím: László Média Bt. 1145 Budapest, Torontál u. 35.

E-mail: lasmedia@freemail.hu

Felelős szerkesztő: László József